Elske og leve

Å elske og leve 
er forskjellig i grunn, 
men det er best 
når det skjer 
i samme stund! 


Per Kvalvik

skrevet ut fra www.hvertsekund.no