Lekser

Tenk på disse
enkle ord
når du sitter
med din bok;
må ikke være klok
for å starte,
- men du må starte,
for å bli klok!


Per Kvalvik

skrevet ut fra www.hvertsekund.no