Smart mann

Et lykkelig forhold
er å skille på de
ord som er gale
og de hun har å si


Per Kvalvik

skrevet ut fra www.hvertsekund.no