muligheter

Livet ble formet av muligheter
som nye kapitler i en bok,
og ikke tro at tilfeldigheter
var de muligheter du ikke tok


Per Kvalvik

skrevet ut fra www.hvertsekund.no