Stakkars vekkerklokke

Vekkerklokka mi er teit
jeg hater alt den sier,
men den har det ikke greit,
- det er verre når den tier!


Per Kvalvik

skrevet ut fra www.hvertsekund.no