morgendikt

Noe du kan ta med deg
og tenke på i dag,
noe du kan si og lære.
Noe du kan dagdrømme
i ledig tid,
...slik skal et
morgendikt være!


Per Kvalvik

skrevet ut fra www.hvertsekund.no