bråk

Jeg kan ikke fatte,
hvorfor det blir bråk,
når gråt og latter,
er likt på alle språk?


Per Kvalvik

skrevet ut fra www.hvertsekund.no