Du vil alltid vinne

Uansett hvor seint du går
og hvor mange feil du gjør,
så vil du alltid vinne 
over den som aldri tørPer Kvalvik

skrevet ut fra www.hvertsekund.no