Alt er bare bra?

Vit at noen ganger 
jeg sier at alt er bra,
er det egentlig kanskje
en klem jeg vil ha


Per Kvalvik

skrevet ut fra www.hvertsekund.no