skape gode minner

Er du redd at
tiden svinner;
så ta da dette
diktet frem:
Det aller beste med
gode minner,
er nettopp det
å skape dem!


Per Kvalvik

skrevet ut fra www.hvertsekund.no