Øyeblikk blir minner

I sammen med dine kjære
er det øyeblikk som vinner,
men senere vil du lære,
det er dette som blir til minner!


Per Kvalvik

skrevet ut fra www.hvertsekund.no