øye for øye

øye for øye og
tann for tann
snart sitter vi blinde
med grøt alle mann!


Per Kvalvik

skrevet ut fra www.hvertsekund.no