83

I dag tenker vi på alt
vi ikke fikk gjort,
valg og veier som
smuldret bort.
Det skumle med dette
er at vi også vil det
- den dagen vi fyller
åttitre!


Per Kvalvik

skrevet ut fra www.hvertsekund.no