å være eller ha et liv

Du kan si
eller berømme,
du kan sove
eller drømme,
du kan spise
eller smake,
du kan få
eller gi tilbake,
du bestemmer selv
hvordan det blir,
du kan være
- eller ha et liv!


Per Kvalvik

skrevet ut fra www.hvertsekund.no