Spesiell unik

Du er bare du,
og for meg
er du en gåte;
det må føles spesielt
å være så forskjellig
på en unik måte!


Per Kvalvik

skrevet ut fra www.hvertsekund.no