venner

Man sier at venner
er de som lytter
til det du har å si
men vær litt på vakt ...
for enda bedre venner
er de som kan lytte
på det du
.. ikke har sagt!Per Kvalvik

skrevet ut fra www.hvertsekund.no