økonomisk tolkning

Økonomisk syn på livet,
slik kan det gå galt:
Sannheter koster ingenting,
én løgn kan koste alt


Per Kvalvik

skrevet ut fra www.hvertsekund.no