gjøre ting forskjellig

å gjøre forskjellige ting
er ikke alltid heldig,
suksessen ligger heller i
å gjøre ting forskjellig


Per Kvalvik

skrevet ut fra www.hvertsekund.no