bli når jeg blir stor

fra da jeg kom til denne jord,
har jeg hatt på stell;
hva JEG skal bli når jeg blir stor,
nemlig meg selv!


Per Kvalvik

skrevet ut fra www.hvertsekund.no