vannmerke

folk burde hatt vannmerke,
da kunne de ikke nekte,
når vi holdt de opp mot lyset,
og skilte falske fra de ekte!


Per Kvalvik

skrevet ut fra www.hvertsekund.no