Aldri mer sove?

Slutte å drømme om deg kjære?
- det kan jeg ikke love,
den eneste måten måtte være
å aldri mere sove!


Per Kvalvik

skrevet ut fra www.hvertsekund.no