ikke sikker?

om du ikke er sikker,
ikke si jeg er den du vil ha,
da kan det tenkes at jeg klikker,
og tror på det du sa


Per Kvalvik

skrevet ut fra www.hvertsekund.no