snakke for å tale

Det blir aldri gale
om du snakker for å tale,
men du har deg selv å takke,
om du taler for å snakke!


Per Kvalvik

skrevet ut fra www.hvertsekund.no