hukommelsessvikt

en ren samvittighet
hvem tror på slikt?
det skyldes nok heller,
hukommelsessvikt :)


Per Kvalvik

skrevet ut fra www.hvertsekund.no