våren ble født i april

Våren ble unnfanget
sist juli en gang,
en måned varm og viril
ni måneder etter blir
våren født - i måneden
april


Per Kvalvik

skrevet ut fra www.hvertsekund.no