evige følelser

det du sa
og det du gjorde,
glemmes ganske fort,
men det du
fikk meg til å føle
- det går aldri bort


Per Kvalvik

skrevet ut fra www.hvertsekund.no