riktig ansikt

Det hadde vært lettere å leve 
- det hadde ikke vært så dumt:
om gode folk hadde et godt ansikt
og onde hadde et ondt?


Per Kvalvik

skrevet ut fra www.hvertsekund.no