Verdifulle dager

For hver dag som går,
må du ha lært;
at du har én dag
mindre å leve

jo mindre som finnes
desto mer er ting verdt;
så ta vare på
hver dags glede
Per Kvalvik

skrevet ut fra www.hvertsekund.no