Felles skjebne

Felles skjebne
er felles trøst,
men felles glede
er aller størst
Per Kvalvik

skrevet ut fra www.hvertsekund.no