best på jord

Vet DU hva som
er best på jord?
jo dette diktets
andre ord


Per Kvalvik

skrevet ut fra www.hvertsekund.no