bedre enn oss selv

Her i verden skal vi vandre,
og tro at vi har alt på stell,
men før vi måler oss med andre,
bør vi bli bedre enn oss selv :)Per Kvalvik

skrevet ut fra www.hvertsekund.no