Huske / glemme

Jeg har glemt det jeg skal huske,
det kan jo kanskje stemme,
for jeg husker absolutt ikke
hva det var jeg skulle glemme?


Per Kvalvik

skrevet ut fra www.hvertsekund.no